Styrelsen

 

Från vänster: Lars Iger klubbmästare (adjungerad till styrelsen), kassör Sune Persberg,
suppleant Olle Melin, ordförande Peter Glimvall, vice sekreterare Yvonne Wirbrand,
sekreterare tillika vice ordförande Kent Alritzson och ledamot Göran Göransson.

Årsmötesprotokoll 2016 

Namn

Uppdrag

Telefon bostad

Mobiltelefon

Peter Glimvall

Ordförande

0455-15340

Yvonne Wirbrand

Vice sekr

0708-492551

Sune Persberg

Kassör

0455-27456

Göran Göransson

Ledamot

0455-332141

Olle Melin

Suppleant

0455-23964

0705-300177

Erling Holmberg

Suppleant

0455-10435

Gustav Karlsson

Hedersmedlem

0455-40738

Lars Iger

Klubbmästare

0455-80587