Jag vill bli medlem i KA2 Kamratförening.
(För att uppfylla kraven för medlemskap fordras att du tjänstgjort
vid KA2 som menig, civil, officer, man eller kvinna har ingen beydelse.
Ett starkt intresse och engagemang för kustartilleriet kan också meritera.)
Medlemsavgift: 150 kr / år

  Ditt namn

Din e-post

Rubrik